Groepen en contactgegevens

Een vraag aan het onderbouwteam kunt u sturen aan de teamleiders Patricia Wierts patricia.wierts@spoutrecht.nl en Rianne Werkmeester-Olsthoorn rianne.olsthoorn@spoutrecht.nl 

Een vraag voor het midden- en bovenbouwteam kunt u sturen naar teamleider Iris Mauw via iris.mauw@spoutrecht.nl Zij wordt tijdens haar verlof vervangen door Wendy van Beusekom (wendy.vanbeusekom@spoutrecht.nl

Heeft u een vraag specifiek over de BSO? Legt u dan contact met Sanne van Berkum, s.vanberkum@kmnkindenco.nl 

Heeft u een vraag voor de directie? Anke van Kooten-Bel is te bereiken via a.vankooten@kmnkindenco.nl U kunt Melle van Tricht bereiken via directie.haarzicht@spoutrecht.nl