Afvalvrij

Waar we nu aan werken:
Afval scheiden in het gebouw
We scheiden nu papier, plastic, hout, glas en restafval van elkaar. 
In elke ruimte leren we de kinderen het afval per materiaalsoort van elkaar te scheiden.

Op dit moment haalt de gemeente alleen ons restafval en papier apart van elkaar op.

Bewust omgaan met materiaal
We vragen aan de ouders en kinderen om drinken in een drinkbeker en brood/ fruit in een trommel mee te geven om bewust met materialen om te gaan.

(Oplaadbare) batterijen
We gebruiken in het kindcentrum oplaadbare batterijen om minder schadelijke stoffen voor het mileu te gebruiken. Heeft u lege batterijen? U kunt ze op het kindcentrum inleveren.Ideeën zijn van harte welkom!
Deel deze met willemijn.deheer@spoutrecht.nl