Organisatiestructuur

Op KC Haarzicht organiseren we (vanuit Kind&Co Ludens én SPO Utrecht) aanbod voor kinderen van 0-12 jaar, gedurende de héle dag. We hebben de organisatie teamgericht ingericht (o.a. geinspireerd op het gedachtengoed van v.d. Hilst, in 2020 verwoord in 'Teamgericht organiseren in het basisonderwijs'). 

Dit vertaalt zich op dit moment naar:
- Een mini-team rondom onze jongste kinderen (0-4 jaar, KDV)
- Een mini-team rondom onze 4-5 jarigen (3 basisgroepen 1/2, onderwijs, OB1)
- Een mini-team rondom onze 5-7 jarigen (3 basisgroepen 2/3, onderwijs, OB2)
- Een mini-team rondom onze 7-10 jarigen (3 basisgroepen 4/5/6, onderwijs, MB)

- Een groep voor de kinderen 10+ (1 basisgroep 7/8, onderwijs, verbonden aan team MB)
- Een mini-team dat de kinderen 4-12 begeleidt buiten onderwijstijd (4 BSO-groepen).
De professionals in de mini-teams bouwen samen aan rijk aanbod voor álle kinderen in de verschillende groepen. Eén van de collega's in het team treedt op als procesbegeleider (senior). 

De teams krijgen bij hun opdracht (zie visie, missie, waarden, kernopdracht) ondersteuning van o.a. een collega administratief, onze concierge, ICT-vrijwilliger én de intern begeleider. De clustermanager (kinderopvang) én directeur (onderwijs) dragen eindverantwoording.