Organisatiestructuur

Op KC Haarzicht organiseren we (vanuit Kind&Co Ludens én SPO Utrecht) aanbod voor kinderen van 0-12 jaar, gedurende de héle dag. We hebben de organisatie teamgericht ingericht (o.a. geinspireerd op het gedachtegoed van v.d. Hilst, in 2020 verwoord in 'Teamgericht organiseren in het basisonderwijs'). 

We zijn een (flexibele) organisatie die is afgestemd op de wijze waarop het aanbod is vormgegeven. SPO en Kind&Co werken in ons kindcentrum intensief samen. Kinderen zitten in een vaste (veelal heterogene) basisgroepen en hebben vaste begeleiders. We werken groep-doorbroken en rondom zogenoemde 'leerpleinen'. Aan die leerpleinen werken maximaal 4 basisgroepen samen. Kinderen hebben geen vaste werkplek. Dat biedt begeleiders de mogelijkheid om beter aan te sluiten bij verschillen tussen kinderen, bijvoorbeeld door instructie te geven op niveau. We organiseren op een manier die past bij de ontwikkelfase van kinderen. De kinderen op het kinderdagverblijf zijn veelal in hun groep en bij vaste begeleiders. Er zijn echter momenten waarop we de transparante deuren bewust open schuiven, zodat kinderen kunnen ontdekken wat er elders gebeurt. Oudere kinderen oefenen hun basisvaardigheden bijvoorbeeld veelal groepdoorbroken. Flexibel én een 'veilige haven'. 

Dit vertaalt zich op dit moment naar:
- Een mini-team rondom onze jongste kinderen (0-4 jaar, KDV)
- Een mini-team rondom onze 4-5 jarigen (3 basisgroepen 1/2, onderwijs, OB1)
- Een mini-team rondom onze 5-7 jarigen (3 basisgroepen 2/3, onderwijs, OB2)
- Een mini-team rondom onze 7-9 jarigen (3 basisgroepen 4/5, onderwijs, MB)

- Een groep voor de kinderen 9+ (3 basisgroepen 6/7/8, onderwijs, BB)
- Een mini-team dat de kinderen 4-12 begeleidt buiten onderwijstijd (5 BSO-groepen).
De professionals in de mini-teams bouwen samen aan rijk aanbod voor álle kinderen in de verschillende groepen. Eén van de collega's in het team treedt op als procesbegeleider (senior). 

De teams krijgen bij hun opdracht (zie visie, missie, waarden, kernopdracht) ondersteuning van o.a. een collega administratief, onze concierge, ICT-vrijwilliger én de intern begeleider. De clustermanager (kinderopvang) én directie (onderwijs) dragen eindverantwoording.