Flora

Flora
We zien kansen om ons plein én de strook ernaast verder te vergroenen (planten, bomen, heggen). We gaan samenwerken met Moestuin 'de Haar' en doen dat al met Utrecht Natuurlijk. In het voorjaar organiseren we een thema over 'natuur'. In het najaar van '23 hopen we (i.s.m. het IVN) een Tiny Forest te planten.  


 

Ideeën zijn van harte welkom!
Deel deze met willemijn.deheer@spoutrecht.nl