Kernopdracht

Kernopdracht
Ons aanbod richt zich op persoonsvorming, socialisatie én kwalificatie.Ons aanbod richt zich op subjectificatie, socialisatie én kwalificatie.

Subjectificatie
- De ontwikkeling van ieder kind komt tot uiting in een portfolio, dat de ontwikkeling van het kind in beeld brengt. In dit portfolio is aandacht voor productdoelen/ cognitieve doelen maar juist ook voor het proces en leren leren. Kinderen leren ‘wie ben ik, waar ben ik goed in, wat heb ik nodig in het leven.’ In de groepen (klassikaal en individueel) wordt gesproken over leren. Kinderen voelen zich betrokken bij hun eigen leerproces. Er is een opbouw: we leren kinderen zelf regie te nemen. Oudere kinderen sluiten aan bij de portfoliogesprekken. Indien de ontwikkeling van een kind niet volgens verwachting verloopt, worden passende maatregelen genomen.
- (De inrichting van) het leerproces zet kinderen aan tot activiteit die flexibiliteit, creativiteit, expressiviteit, zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid bevordert. Er wordt een beroep gedaan op verschillende leerstijlen en bevordert de ontwikkeling van 21eeeuwsevaardigheden.
- We betrekken de omgeving bij het leerproces en brengen kinderen passief en actief in aanraking met cultureel erfgoed, kunst, cultuur en sport.

Socialisatie
- Hoewel we kinderen benaderen als individu, leren we hen ook samen te leven in een gemeenschap.
- Aan de basis van ons pedagogisch handelen liggen vier doelen ten grondslag: het bieden van veiligheid, gelegenheid tot ontwikkelen van persoonlijke én sociale competenties én overdracht van waarden en normen. Uitgangspunt is dat ieder mens een natuurlijke behoefte heeft aan relatie, autonomie en competentie om zich te ontwikkelen.
- We begeleiden de kinderen in hun interacties. Spelenderwijs werken we aan sociale kennis en vaardigheden, waardoor zij steeds zelfstandiger relaties met anderen leren opbouwen en onderhouden. Ook leren kinderen veel van wat zij (om zich heen) zien, zowel van andere kinderen als van het team. We vinden coöperatief werken en leren dan ook belangrijk.
- We maken gebruik van de methodiek ‘de Vreedzame School’.
- Er wordt gewerkt vanuit de normen en waarden die in de democratische Nederlandse samenleving centraal staan. Kinderen worden voorbereid op hun rol als zelfstandig en actief burger in een democratische en humane samenleving. In de groepen is er ruimte tot eigen initiatief en meedenken. Het kindcentrum staat open voor alle kinderen van alle gezindten. Kinderen worden geconfronteerd met de mening van andersdenkenden en leren daar respectvol mee omgaan. We gaan uit van erkenning van verschillen. Teamleden hebben een voorbeeldfunctie. We nemen tijd voor elkaar!
- We brengen de wereld naar binnen en treden als kindcentrum ook naar buiten.

Kwalificatie
- We willen kinderen leren schrijven, stellen, technisch en begrijpend lezen en rekenen op een niveau dat past bij hun mogelijkheden.
- In de midden-en bovenbouw werken we vooralsnog óók met methodes en stevige instructies. We zetten ICT in waar mogelijk/wenselijk.
- We bieden Engels aan vanaf 4 jaar.

Cookies

We gebruiken standaard op deze website noodzakelijke/functionele cookies voor een correcte werking van de website. Daarnaast kunnen er ter verbetering van uw browse-ervaring cookies geplaatst worden om geanonimiseerde en dus niet meer herleidbare statistieken en informatie te verzamelen. Door op ‘Accepteer alle cookies’ te klikken, stemt u in met ons gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid
X