KC-raad i.o.

Omdat het kinderdagverblijf, de BSO èn de school allemaal in het kindcentrum zijn gevestigd, is samenwerking tussen de opvangorganisatie en de school erg belangrijk - ook voor de ouders. Daarom werken de medezeggenschapsraad en de oudercommissie van Kindcentrum Haarzicht samen en vergaderen ze regelmatig gezamenlijk met de school en de opvangorganisatie. Door de nauwe samenwerking met de verschillende organen creëren we samen de beste leer- en speelomgeving voor de kinderen!

Onze KC-raad i.o. werkt in twee kamers. Er is een 'onderwijs-kamer' en een 'opvang-kamer'.

Kindcentrum Haarzicht heeft een ouder-kamer/commissie die verbonden is aan het kinderdagverblijf en de BSO. De oudercommissie dient als vertegenwoordiging van alle ouders en geldt als sparringspartner van de opvanglocatie. Zo worden belangrijke vraagstukken door de het kindcentrum voorgelegd aan de oudercommissie en kan de oudercommissie extra onderwerpen inbrengen. Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren.
We delen alle besproken onderwerpen en actuele thema's minimaal 1x per kwartaal in een nieuwsbrief via de "OuderApp". Mocht u vragen, opmerkingen of ideeën hebben voor de Oudercommissie? Wij horen het graag! Spreek ons aan, of mail naar ochaarzicht@kindencoludens.nl . Groeten Janneke, Marlies, Jochem, Patricia, Marieke en MarcelIn de onderwijskamer worden door ouders en teamleden MR-thema's besproken. Onze 'onderwijskamer' bestaat uit teamleden Hanneke v.d. Heijden, Nicole Bruggeman en Willemijn de Heer (secretaris). De ouders van Haarzicht hebben (in een verkiezing) Joris Bruens, Pim Jansen en Marco van Liempt gekozen als ouderlid. 
U treft in de agenda van Social Schools de vergaderingen (onderwijs) aan. Ook een kort verslag wordt via Social Schools gedeeld. Wilt u de onderwijskamer bereiken? Stuurt u dan vooral een mail naar de secretaris via mr.haarzicht@spoutrecht.nl