Klankbordgroep ouders

Kinderen hebben baat bij een goede relatie tussen hun ouders en de school. Samenhang in de opvoeding thuis en op school is erg belangrijk. Vaak heeft dat een positief effect op de schoolprestaties. Wij willen als school graag met alle ouders bouwen! Naast het uitspreken van een aantal wederzijdse verwachtingen, kunnen ouders nog op andere manieren bij de school betrokken te zijn. Ouders kunnen per 2020-2021 meedenken en -helpen in de oudervereniging (OV), de medezeggenschapsraad (MR) of in bepaalde werkgroepen. Om de ouders vanaf de start van onze school in de gelegenheid te stellen mee te praten en denken over het beleid en de ontwikkelingen van de nieuwe school organiseren we klankbord-momenten om over bepaalde thema's na te denken. 
Data en inhoud voor de klankbord-momenten:

 
Wees welkom om je als (toekomstige) ouder van OBS Haarzicht aan te sluiten om je mening, ideeën of ervaringen te delen in de klankbordgroep. In januari organiseerden we een (goedbezocht!) klankbordmoment over onze werkwijze met portfolio's.

Nieuwe onderwerpen zijn welkom per mail via directie.haarzicht@spoutrecht.nl