Dag van de Duurzaamheid 2020

Onderbouw 

Op de dag van de duurzaamheid hebben wij bij de kleuters veel verschillende activiteiten gedaan.

We zijn begonnen met een ouder die bij de milieudienst werkt, hij heeft ons kennis laten maken met het begrip duurzaamheid. Na deze leuke start hebben wij gekeken hoe alle kinderen naar school komen, alle kinderen mochten een blokje leggen bij de manier hoe zij naar school waren gekomen. De blokjes hebben wij later ook in onze tabel gemaakt, er kwamen gelukkig veel kinderen lopend, met de step of op de fiets, want dat is goed voor het milieu.

De juffen van de kleuters hebben een toneelstukje over afval opruimen gedaan, hier zagen we dat de kinderen al super goed wisten wat we met afval zouden moeten doen! In de klas hebben wij daarna nog verder gekeken naar het scheiden van afval met als afsluiting een afvalscheidspel en een lied over opruimen. In de week rondom de dag van de duurzaamheid hebben we voertuigen gemaakt van kosteloos materiaal, zo konden wij het materiaal hergebruiken!

Het was een leerzame dag!Midden- en bovenbouw

We zijn de dag in de kring begonnen met wat we al weten en willen leren op de dag van de Duurzaamheid.
Gastspreker Petra kwam informatie delen over hoe de ABN AMRO investeert in duurzaamheid.
Gastspreker Lennert vertelde over duurzaamheid in het algemeen en hoe bedrijven gecontroleerd worden op energie, gevaarlijke stoffen en duurzaamheid.

Op bovenstaande foto's ziet u een foto die met de warmtecamera van de groep is genomen en 1 in de meganische ruimte.

 

We hebben het Kindcentrum verder ontdekt op duurzaamheid. Zo hebben we onder andere gekeken in de meganische ruimte waar alle machines samenkomen, zoals de waterpompen, zonnepanelenomvormers, etc. En we hebben gesprekken gevoerd over hoe we verder de school nog duurzamer kunnen maken. Hierbij kwamen de kinderen met ideeën zoals: 
- materialen recyclen
- afval in de wijk opruimen
- flessen ophalen 

Aan het einde van de dag hebben we o.a. een mindmap gemaakt met de geleerde kennis.