Actief ontwikkelen
 

Visie, missie en waarden

Onze visie- Het kindcentrum heeft een duidelijke visie en heeft kaders opgesteld voor de uitwerking van het concept. 
- In een meerjarenbeleidsplan staat hoe deze visie wordt vertaald naar de praktijk en hoe het kindcentrum zich de komende jaren wil ontwikkelen. Ontwikkeling is een cyclisch proces.

Onze visie – waar we voor gaan!
Kinderen tools geven en voorbereiden op een (nog onbekende) toekomst – met het oog op het kind nú – dát is waar we voor gaan. Omdat we niet weten welke banen ‘onze’ kinderen later zullen uitvoeren bouwen we met een frisse, continue focus op ontwikkeling aan een rijke speelleeromgeving middenin en voor zoveel mogelijk kinderen in de wijk Haarzicht. Vanuit die gemeenschappelijkheid en verbinding leer je jezelf (en je talenten) kennen. Je leert leren. De professionals om de kinderen heen kijken steeds naar de ontwikkelbehoefte van de kinderen en stellen zichzelf de vraag: ‘wat heeft het kind nu nodig?’

Onze missie – waar we voor staan (taak of opdracht)
We werken intensief sámen om de visie te realiseren. In de (mini)-teams (en dus: met kinderen), met experts en professionals, met ouders én met onze omgeving! Onze opdracht verbindt: iedereen bouwt mee en is partner! De betrokkenheid voor die opdracht is groot. We zijn een speelleeromgeving en leren en ontwikkelen met én van elkaar. Om dat mogelijk te maken is er veel ruimte voor ontmoeting, afstemming en gesprek. Hoewel er traditionele manieren zijn om iets te leren en ontwikkelen, gebeurt dit ook veelal vanuit betekenisvolle contexten en in coöperatieve werkvormen.

Belangrijke kernwaarden:
- Bezieling
- Reflectie
- Duurzaamheid
- Verbinding
- Zichtbaarheid
- (Persoonlijke) groei en ontwikkeling


Figuur: MAROM design