Medezeggenschapsraad (MR)/ KC-raad i.o.

Per 1 juli 2020 heeft OBS Haarzicht een MR. In het schooljaar 2020-2021 vervolgen we het traject richting Kindcentrum-raad (samen met de oudercommissie voor de BSO hebben georganiseerd). 

Onze MR bestaat vooralsnog uit teamleden Eva Disberg, Nicole Bruggeman en Willemijn de Heer (secretaris). De ouders van Haarzicht hebben (in een verkiezing) Gijs Weijters, Mariska van Doorn-Stam en Leonie van der Kruk gekozen als ouderlid. Wouter Tweehuijsen kreeg evenveel stemmen maar heeft zich teruggetrokken. 

U treft in de agenda van Social Schools de vergaderingen aan. Ook een kort verslag wordt via Social Schools gedeeld. Wilt u de MR bereiken? Stuurt u dan vooral een mail naar de secretaris via mr.haarzicht@spoutrecht.nl