Disclaimer

Hieronder vindt u het webprotocol zoals dat gehanteerd wordt. Dit protocol is goedgekeurd door het team en de medezeggenschapsraad van de school. Het webprotocol is onlosmakelijk verbonden met de disclaimer.
Doelstelling van de website:

Met onze website willen we informatie verstrekken over ons kindcentrum aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Deze informatie bestaat uit een beschrijving van de identiteit van hwt kindcentrum, de wijze van omgang met en zienswijze op kinderen , de beschrijving van leergebieden en lesstof, de activiteiten die het kindcentrum ontplooit, enz. We richten ons hierbij zowel op degenen die het kindcentrum reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor ons kindcentrum hierdoor gewekt zou kunnen worden.

Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond het kindcentrum. Dit is terug te vinden op de pagina Actueel. 

 

Verantwoording:

De website is voor een groot gedeelte opgebouwd uit informatie uit het informatieboekje en de jaarkalender. Hierdoor is een bepaalde zekerheid verkregen, dat de meest relevante informatie is goedgekeurd door de geledingen van de school. Aanvullende informatie en foto's worden geplaatst n.a.v. activiteiten in en buiten het kindcentrum. Het algemene gedeelte (de site) wordt onderhouden door de webmasters van het kindcentrum. Onder hun verantwoordelijkheid wordt regelmatig de meest recente informatie op de website geplaatst.

 

 

Werkwijze:

Teamleden, kinderen of ouders die materiaal op de website willen plaatsen, kunnen dit inleveren bij de webmasters.

 

Privacy:

Natuurlijk willen we de privacy van elke betrokkene bij het kindcentrum waarborgen.

Ieder schooljaar maken we melding gemaakt wordt van het bestaan van onze website en het feit dat daarop werkstukjes en foto’s van kinderen geplaatst.

Wij vragen de ouders via onze ouderapp Social Schools jaarlijks toestemming voor publicatie op internet van werk, gemaakt door hun kinderen en/of foto's met daarop hun kinderen. De ouders kunnen deze instemming ook weer schriftelijk intrekken. Deze lijst wordt telkens geraadpleegd als er werkjes en/of foto's geplaatst worden. Werkjes en/of foto’s van deze kinderen worden dan niet op internet gepubliceerd. Ouders kunnen hun bezwaar uiteraard weer intrekken. Bij publicatie van werkjes en/of foto’s worden geen achternamen van de kinderen vermeld. Bij publicatie van informatie zal strikt persoonlijke informatie worden weggelaten. Adresgegevens van hen die zijn betrokken, zullen in principe niet op internet gepubliceerd worden. Slechts met toestemming van betrokkene wordt nadere informatie gepubliceerd. Verder kan elke betrokkene bezwaar maken tegen publicatie van informatie en/of foto’s op de website waar hij/zij bij betrokken is door deze bezwaren via e-mail en/of schriftelijk bekend te maken. De webbeheerder zal deze informatie, of foto’s dan van de website verwijderen.

Cookies

We gebruiken standaard op deze website noodzakelijke/functionele cookies voor een correcte werking van de website. Daarnaast kunnen er ter verbetering van uw browse-ervaring cookies geplaatst worden om geanonimiseerde en dus niet meer herleidbare statistieken en informatie te verzamelen. Door op ‘Accepteer alle cookies’ te klikken, stemt u in met ons gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid
X